1000 kansen project Taal en Werk

Algemene informatie over het project Statushouders Standergroep en Buro Holland

Ben jij (bijna) klaar met inburgeren en wil je graag oriënteren op werk met de richting Zorg, Handel of Techniek? Dankzij de provincie Overijssel is het nu mogelijk om taal en werkervaring op te doen in samenwerking met de Standergroep en Buro Holland.

Het project kent de volgende fasering:

  • Fase 1. Werving en selectie (2 maanden); 

De kandidaat krijgt een intake gesprek met de loopbaanbegeleider. Als de kandidaat wordt toegelaten tekent hij/zij een samenwerkingsovereenkomst met daarin afspraken over inzet. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt per persoon een plan opgesteld met daarin doel van het traject en (voorlopig) bemiddelingsprofiel opgesteld. Ook voor dit plan tekent de kandidaat. Op basis hiervan wordt de kandidaat ingedeeld in een lesgroep.  

Op basis van de voorlopige profielen gaat de jobhunter contact leggen met bedrijven voor bedrijfsexcursies, taalstage, werkervaring of een baan. 

  • Fase 2.  Taallessen en groepscoaching en -training ( 4 maanden); 

Nederlandse taal 

In groepen van 10 personen krijgen de deelnemers gedurende 12 weken van 2 dagdelen van  2,5 uur per week Nederlandse taalles zo mogelijk op niveau B1. Bij de lessen horen huiswerkopdrachten.  

De lessen kennen aan algemeen deel en een branche specifiek deel; techniek, zorg en welzijn, handel en dienstverlening. Werk gerelateerde aspecten als omgangsvormen op en de cultuur van de Nederlandse werkvloer zijn verweven met de taalessen.

De lessen worden verzorgd door de docent van Buro Holland. 

Coaching/training groepsgewijs; 

 Naast de taalessen komt de groep een keer per week bij elkaar coaching ten aanzien van: 

  • oriëntatie op de arbeidsmarkt; 
  • specificeren bemiddelingsprofiel, maken van de juiste keuzes (wensberoep vs. bemiddelingsberoep). Standergroep beschikt over diverse tools en hulpmiddelen om de deelnemers hierbij te ondersteunen; 
  • persoonlijke presentatie; 
  • sollicitatietraining; 
  • uitwisselen ervaringen; 
  • bedrijfsbezoeken. 

Individuele ondersteuning; 

Elke deelnemer wordt persoonlijk begeleid door de loopbaanbegeleider. Dit gebeurt op basis van het werkplan. Zo nodig wordt dit bijgesteld op rond van voortgang. 

Fase 3. Taalstage, werkervaringsplekken, proefplaats, baan (6 maanden) 

De deelnemers is aan het werk op een werkplek voor taalstage en werkervaring.  Het streven is er op gericht om de deelnemer zo snel mogelijk een arbeidsomgeving te plaatsen. Dit kan dus ook al in de tweede fase.  

De groep komt 1 of 2 wekelijks bij elkaar voor uitwisselen van ervaringen.  

De individuele begeleiding loopt door. De loopbaanbegeleider begeleidt de deelnemer als jobcoach op de werkplek. De coaching is gericht op het functioneren van de deelnemer en het informeren en adviseren van de werkomgeving en werkgever. 

De jobhunter heeft het contact gelegd met het bedrijf en draagt zorg voor de formele aspecten van de werkervaring zoals werkervaringsovereenkomst, verzekeringen, eventuele vergoedingen etc. In geval van een arbeidsovereenkomst adviseert de jobhunter werkgever op welke wijze dit het best kan worden geregeld.