Inburgeren in Nederland

Inburgeren in Nederland

Inburgeren in Nederland begint bij het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is het belangrijk om meer te weten over de Nederlandse cultuur. Ook inzicht in de manier waarop Nederlanders werken en wonen is van belang voor het inburgeringstraject. Buro Holland in Deventer biedt verschillende inburgeringstrajecten aan voor statushouders. Daarbij is er sprake van maatwerk voor ieder niveau voor het inburgeren in Nederland. Bijvoorbeeld voor analfabeten en voor hoger opgeleiden. Kwaliteit van onderwijs is verzekerd. Buro Holland heeft het keurmerk Blik op Werk met 3 sterren. Dat betekent dat het mogelijk is om voor de Nederlandse taalcursus geld bij DUO te lenen.

Nederlandse taal leren op elk niveau

Het leren van de Nederlandse taal voor het inburgeren in Nederland legt een uitstekende basis voor uw toekomst. U krijgt bij Buro Holland in klassikaal verband Nederlandse les. Een complete les duurt drie uur en deze les vindt drie keer per week plaats. Wij gebruiken voor de verschillende niveaus uiteenlopende lesmaterialen. Bijvoorbeeld Diglin+ voor analfabeten en TaalCompleet voor het leren van de woordenschat en grammatica.

TaalCompleet is lesmateriaal dat geschikt is voor de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Inburgeren in Nederland is voor alle buitenlanders die hier komen wonen of werken van belang. Met het leren van de Nederlandse taal is het mogelijk om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Buro Holland heeft voor elk niveau een passend lesaanbod. Bijvoorbeeld met het alfabetiseringstraject en voorbereiding op het inburgeringsexamen. Vervolgens is het ook mogelijk om lessen te volgen voor het NT2 Staatsexamen B1 of B2 middels het lesmethode Taalsterk.

Inburgeren Nederland

Alfabetiseringstraject

Het inburgeren in Nederland start voor analfabeten met het alfabetiseringstraject. U krijgt lessen in de Nederlandse taal en oefent de taal. Bijvoorbeeld met lezen en schrijven, maar ook met luisteren en spreken. Na afronding van het alfabetiseringstraject stapt u over naar het inburgeringstraject. De basis van de Nederlandse taal is dan al gelegd en dat is een goede voorbereiding op de vervolgstap voor het inburgeren in Nederland.

Inburgeringsexamen Nederland (A2)

De TaalCompleet methode passen wij toe om u op het inburgeringsexamen Nederland (A2) voor te bereiden. De docenten van Buro Holland zijn NT2 gecertificeerd en geven op een enthousiaste en betrokken wijze les. Tijdens deze lessen praat iedereen Nederlands met elkaar. Op deze wijze leren de cursisten ook van elkaar. De lessen zijn voor het leren van Nederlands gericht op de examens; Luisteren, Lezen, Spreken en Schrijven. Daarnaast is voor de 2 examenonderdelen KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) aansluitende trajecten beschikbaar.

Examen voor inburgeren in Nederland

Indien er een verplichting geldt voor inburgeren in Nederland dient u het A2 inburgeringsexamen Nederlands af te leggen. Buro Holland bereidt u goed voor op het examen dat verschillende onderdelen bevat. Het examen bevat het onderdeel Toets lezen, Toets luisteren, Toets schrijven, Toets spreken en Toets Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bevat een door u gemaakt portfolio waarover u een gesprek voert als examenonderdeel. Tijdens de cursus leert u onder meer hoe u een CV opstelt, naar vacatures zoekt en een sollicitatiebrief moet maken. U maakt dus tijdens de cursus al een portfolio ter voorbereiding op het examen, die u vervolgens digitaal dient aan te leveren bij DUO.

Waarom inburgeren in Nederland bij Buro Holland?

Buro Holland in Deventer richt zich op alle doelgroepen die willen inburgeren in Nederland. Onze NT2 docenten zijn enthousiast en betrokken bij de deelnemers aan het Nederlandse taalonderwijs. Les krijgen van gecertificeerde leraren vergroot voor statushouders de kans op slagen voor het inburgeringsexamen. Bovendien beschikt Buro Holland over het keurmerk Blik op Werk. Dat biedt mogelijkheden om voor de scholing geld te lenen bij DUO. Wilt u inburgeren in Nederland? Stuur een email naar fadime@buroholland.nl of bel naar 0570 585 006.