Privacy en klachtenreglement

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.Privacyreglement buro Holland 2017

Buro Holland beschikt over een Klachtenreglement om klachten op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze te registreren en af te handelen, de oorzaken ervan weg te nemen en adequate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Klachtenreglement Buro Holland versie dec 2017