Taal en Werk

Heb je vragen?

Taal en Werk projecten

Gemeente Raalte

 

De groep deelnemers krijgt gedurende 12 weken in twee dagdelen extra Nederlandse taalles op. Deze taallessen worden ondersteund door een jobcoach om gezamenlijk met alle betrokkenen een betere kans te maken bij hun (her)intreding op de arbeidsmarkt in Raalte en omgeving.

De taallessen geschieden door een gediplomeerd NT2 docente en de jobcoaching door een Noloc gecertificeerde register jobcoach.

Ons gezamenlijk doel is deze gemotiveerde mensen een betaalde werkplek te platen vinden. De meesten van hen doen (soms al vele jaren) vrijwilligerswerk en willen graag betaald aan de slag.

Waarom Taal en Werk project?

Het is van groot belang dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk aan het werk gaan, aangezien werk een belangrijke bijdrage levert aan hun integratie en zelfredzaamheid. Hier zijn enkele aspecten die van invloed zijn op de werkstatus van statushouders:

  • Taalvaardigheid: Een goede beheersing van de taal is essentieel voor het vinden van werk. Statushouders moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om met werkgevers te communiceren en deel te nemen aan het arbeidsproces. Het volgen van taallessen en het verbeteren van de taalvaardigheid is een belangrijke stap in dit proces.

 

  • Diplomawaardering: Het waarderen van buitenlandse diploma’s kan een uitdaging zijn. Het kan nodig zijn om diploma’s te laten beoordelen door instanties die verantwoordelijk zijn voor diplomawaardering in Nederland. Dit helpt bij het aantonen van de kwalificaties en vaardigheden van de statushouder aan potentiële werkgevers.

 

  • Werkervaring en vaardigheden: Het inzichtelijk maken van werkervaring en vaardigheden is belangrijk bij het solliciteren naar werk. Dit kan worden gedaan door het opstellen van een goed cv en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Soms kunnen aanvullende opleidingen of trainingen nodig zijn om bepaalde vaardigheden aan te scherpen of om te voldoen aan de Nederlandse standaarden.

 

  • Begeleiding en ondersteuning: Vanuit Buro Holland bieden wij begeleiding en ondersteuning bij het vinden van werk. Dit omvat bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar vacatures, sollicitatietraining, loopbaanadvies en bemiddeling naar werkgevers die openstaan voor het in dienst nemen van statushouders.

 

  • Erkenning van buitenlandse kwalificaties: In Nederland zijn er initiatieven om buitenlandse kwalificaties beter te erkennen. Het doel hiervan is om het proces van integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door het vergemakkelijken van de erkenning van buitenlandse kwalificaties en ervaring.

Het is belangrijk om op te merken dat het vinden van werk voor statushouders een proces kan zijn dat tijd en inspanning vergt. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de werkstatus, maar met de juiste ondersteuning, begeleiding en inzet vanuit Buro Holland kunnen statushouders succesvol zijn in het vinden van werk en het opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland.

 

Als u kansen ziet of graag meer informatie wilt of een kennismakingsafspraak wilt plannen kunt u contact opnemen met jobcoach Rob Dokter via rob@buroholland.nl of bellen met 06-34637613

Onze aanpak

Eerst brengen wij tijdens een intake in kaart wat het niveau en de functie van de deelnemer is. De docent loopt mee op de werkvloer om een beeld te krijgen wat de knelpunten zijn en waar dit verbeterd kan worden. Ons doel is dat uw werknemers zichzelf kunnen redden in verschillende situaties, maar vooral dat ze beter kunnen functioneren op de werkvloer.

Situaties uit de praktijk

In de lessen wordt aan de hand van concrete situaties geleerd en worden gesprekssituaties nagespeeld. Dit vindt plaats op basis van praktijkvoorbeelden uit de eigen werkomgeving die aanleiding geven tot reflecties.

Ook komen werkoverleggen en beoordelingsgesprekken aan de orde. Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Adres

Diepenveenseweg 159,
3e verdieping,
7413 AP Deventer

Socials
Telefoon

0570 585 005

Inburgeringsplichtig

Duo lening