Inburgering

Heb je vragen?

Inburgeringsexamen WI 2013

Het inburgeringsexamen is een examen over kennis van de Nederlandse taal en samenleving. Vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning moeten dit inburgeringsexamen doen.

Het inburgeringsexamen bestaat uit 2 onderdelen: een praktijkdeel en een centraal deel. In het praktijkexamen moet de deelnemer een aantal opdrachten doen om aan te tonen dat hij de Nederlandse taal genoeg kent om zich in het dagelijks leven te redden. In het centraal deel krijgt de inburgeraar 3 examens. Hij wordt getoetst op zijn kennis van de Nederlandse samenleving en taal.

Examen inburgering

Het examen bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij
  2. Spreekvaardigheid
  3. Leesvaardigheid
  4. Luistervaardigheid
  5. Schrijfvaardigheid
  6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Beoordeling examen

Om te slagen voor het inburgeringsexamen moet de deelnemer aantonen dat hij de Nederlandse taal kan schrijven, spreken en begrijpen op taalniveau A2. Met dit taalniveau kan hij of zij zich te redden in het dagelijkse leven. Het inburgeringsexamen is ook nodig om te kunnen naturaliseren.

Als vluchteling inburgeren?


Vluchtelingen kunnen ook op een hoger taalniveau (B1 of B2) inburgeren. Hiervoor bestaan 2 examenprogramma’s:

Programma I, op taalniveau B1/2F, als vluchtelingen willen werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4.

Programma II, op taalniveau B2/3F, als vluchtelingen willen werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.

Als vluchtelingen voor het inburgeringsexamen slagen, dan zijn ze officieel ingeburgerd en krijgen ze een inburgeringsdiploma.

Meer informatie:

Op Inburgeren.nl vindt u meer informatie over het inburgeringsexamen en het aanvragen van een lening.

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Als gezinsmigrant heeft u vrije keus om uw school te kiezen. Bent u asielstatushouder, dan bepaalt de gemeente waar en hoe u uw inburgeringstraject mag volgen. Neem hiervoor contact op met uw inburgeringsconsulent in uw gemeente.

Inburgeringscursus bij Buro Holland

De inburgeringscursus van Buro Holland vormt ten eerste een uitstekende voorbereiding op het inburgeringsexamen of het staatsexamen. U leert tijdens de lessen veel over de maatschappij en arbeidsmarkt in Nederland. U leert eigenlijk alles wat nodig is om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Wij leggen een stevige basis voor uw zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld om uzelf in de Nederlandse taal verstaanbaar te maken en om onderdeel te zijn van de maatschappij. Onze NT2 docenten beschikken over een ruime ervaring in het lesgeven aan anderstaligen. Dat is ons vak en onze passie. Wij geven les vanuit een grote betrokkenheid en vinden het belangrijk dat onze cursisten zich thuis voelen. Daarom werken wij ook met kleine klassen tot maximaal twaalf personen. Zo krijgt iedereen persoonlijke aandacht en draagt Buro Holland een maatschappelijke rol om elke cursist een plek te geven in de Nederlandse samenleving.

Adres

Diepenveenseweg 159,
3e verdieping,
7413 AP Deventer

Socials
Telefoon

0570 585 005

Inburgeringsplichtig

Duo lening