Inburgering – A1 cursus

150 uur

3 dagdelen a 3 uur per week

Wat zit in deze cursus:

Heb je taalniveau A1? Dan ben je een beginner. Je bezit de basiskennis van de taal. Dat betekent: je begrijpt eenvoudige woorden en zinnen die gaan over vertrouwde onderwerpen. Je kan jezelf bijvoorbeeld voorstellen of uitleggen waar je woont. Je gesprekspartner moet langzaam praten en bereid zijn dingen te herhalen of uit te leggen.

 

Het inburgeringsniveau A1 verwijst naar het eerste niveau van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) en is een basisniveau voor taalvaardigheid in het Nederlands. Het inburgeringsprogramma op niveau A1 omvat verschillende onderdelen die gericht zijn op het ontwikkelen van basisvaardigheden in de Nederlandse taal. Hoewel de specifieke inhoud kan variëren, zijn hier enkele algemene aspecten die doorgaans worden behandeld in een inburgeringsprogramma op niveau A1.

1. Basiswoordenschat en grammatica: Het leren van eenvoudige woorden, zinnen en grammaticale structuren die nodig zijn om dagelijkse situaties te begrijpen en te communiceren. Dit omvat bijvoorbeeld begroetingen, persoonlijke informatie, tellen, kleuren en eenvoudige werkwoordsvormen.

2. Luister- en spreekvaardigheid: Het ontwikkelen van luister- en spreekvaardigheid om eenvoudige instructies te begrijpen, vragen te stellen en te beantwoorden, korte gesprekken te voeren en informatie uit alledaagse gesprekken te halen. Dit kan worden geoefend aan de hand van luisteroefeningen, dialogen en rollenspellen.

3. Lees- en schrijfvaardigheid: Het leren lezen en begrijpen van eenvoudige geschreven teksten, zoals korte berichten, e-mails, aankondigingen en formulieren. Ook het ontwikkelen van basisvaardigheden in het schrijven van korte zinnen en eenvoudige teksten, zoals persoonlijke informatie, korte berichten en formulieren invullen.

4. Culturele en maatschappelijke kennis: Het verkrijgen van basiskennis over de Nederlandse cultuur, samenleving, normen en waarden. Dit omvat informatie over feestdagen, tradities, het onderwijssysteem, gezondheidszorg, wonen, werken en andere relevante aspecten van het leven in Nederland.

5. Oefeningen en opdrachten: Het uitvoeren van oefeningen en opdrachten om de taalvaardigheid te oefenen en te versterken. Dit kan onder meer bestaan uit het maken van woordpuzzels, het invullen van oefeningen met betrekking tot grammatica en woordenschat, en het uitvoeren van communicatieve opdrachten in de klas.

Het inburgeringsprogramma op niveau A1 is gericht op het ontwikkelen van een basisvaardigheid in het Nederlands om alledaagse situaties te kunnen begrijpen en eenvoudige gesprekken te voeren. Het is het eerste stap in het inburgeringsproces en legt de basis voor verdere taalontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving.

Adres

Diepenveenseweg 159,
3e verdieping,
7413 AP Deventer

Socials
Telefoon

0570 585 005

Inburgeringsplichtig

Duo lening